Expertise

Wat kunt u van mij verwachten?

In een jarenlange ervaring binnen het onderwijs sinds 1980 van vormingswerk, Streekschool, MBO en HBO leerde ik het onderwijs van binnenuit kennen. Naast het ‘reguliere’ onderwijswerk kwam het accent meer en meer te liggen op het intern ontwerpen, organiseren en uitvoeren van vernieuwingstrajecten en projecten. Bij alle veranderingen en ontwikkelingen die in het onderwijs worden ingezet werkte ik aan:

 • Het implementeren en uitvoeren van nieuwe opleidingen binnen het MBO het implementeren binnen het onderwijsteam van nieuwe onderwijsmodellen waaronder het Probleem Gestuurd Onderwijs en Competentie Gericht Onderwijs binnen het HBO en het MBO
 • Curriculumontwikkeling van opleidingen voor Volwassenen binnen het MBO en het HBO

of functioneerde ik als:

 • Samensteller van toetsplannen ten behoeve van certificering van opleidingen binnen het MBO
 • Vormgever en uitvoerder van (assessment)trainingen in samenspraak met de opleiding
 • Onderwijsadviseur op basis van onderzoek aan teams op het gebied van afstemming van en te gebruiken onderwijsconcept; ROC ASA
 • Interim-teammanager: het creëren van een gezonde overlegstructuur binnen het team vanuit cocreatie; ROC Aventus
 • Interim-teammanager: ondersteunen bij het proces naar resultaatverantwoordelijkheid en bij het proces naar Competentie Gericht Onderwijs; ROC Aventus

Op het gebied van Teambegeleiding en Teamontwikkeling werkte ik aan het

 • Begeleiden van teams in het proces naar nieuwe onderwijsconcepten zoals PGO en Competentie Gericht Onderwijs
 • Begeleiden van teams naar zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid
 • Coaching van docenten en teams ten behoeve van vernieuwingen in het Onderwijsproces
 • Trainen van competenties ten behoeve van het afnemen van assessments

Ingeschreven in het register voor professioneel begeleiders van de Landelijke Vereniging van Supervisie en coaching als:

 • Supervisor met registratienummer: S11290 H2 
 • Registercoach met registratienummer RC 0166H
 • Geregistreerd Keiwijzer® Coach
 • Geregistreerd ZKM-consultant 268