Supervisie

Elk supervisietraject start met een kennismakingsgesprek, waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Dit kennismakingsgesprek is geen onderdeel van het supervisietraject zelf, maar kan al wel duidelijk maken, wat speerpunten van jouw leerproces zijn.

Een supervisietraject zelf bestaat uit een traject van 10 – 15 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur, waarin je (bij)leert aan de hand van werkgerelateerde situaties. In de gesprekken zijn deze situaties werkmateriaal. Als supervisant ben je leidend in je leerproces.

Het schrijven van een reflectieverslag heeft een positieve uitwerking op het geheel van je leren tijdens supervisie.