Werkwijze

Als zelfstandig professional, antropoloog, supervisor, coach en trainer doe ik mijn werk. Ik bied daarbij ruimte om te ontwikkelen en daag de ander uit om na te denken over motieven als grondslag voor getoond gedrag. Vragen rondom zingeving krijgen hun plek. Oog voor het proces, communicatie, verbinden, het buiten de kaders denken en doen, is een verworven ambacht geworden. Elke groeiverandering in alle lagen van het mens-zijn, dient ook in de tijd tot een eenheid te worden gebracht, vraagt met andere woorden de tijd van degene die verandert. Hierin maak ik een verbindt tussen de ontwikkelingen binnen het cultureel antropologisch, agogisch en sociaal interactief vlak.

Zoals je je levensverhaal steeds weer (re)construeert, zie ik ook mijn teksten hier steeds weer anders worden. Ik ben agoog, als ik mijn competenties in één woord probeer te vatten. In mijn werk is de lijn verleden – heden – watbetekentditvoordetoekomst heel herkenbaar. Met name in het werken met jongeren van allerlei culturen is het een feest geweest, deze lijn te ontdekken in hun zoektocht naar verbinding met verleden en toekomst. In de omgangskunde waar het gaat om het in beweging brengen van een ander is de beroepssocialisatie een heel belangrijk onderwerp om mee te starten. In de socialisatie en de beroepssocialisatie van mensen zijn voor mij belangrijke invalshoeken om het werk mee te beginnen.  Er is sprake van socialisatie van individuen, maar er is ook een socialisatie van mensen binnen de organisatie waarbinnen zij gaan werken.

Verhalen heb ik altijd om me heen gehad, en werken met verhalen past bij me. Verhalen in coaching en  in supervisie zijn het punt van vertrek. Autobiografisch schrijven neemt daarin een krachtige plek in. Op dit moment heb ik mijn repertoire uitgebreid en richt ik me ook specifiek op het begeleiden van autobiografische schrijfgroepen en ontdek ik dat het kunnen vertellen van een eigen verhaal een specifieke vaardigheid is, maar dat het luisteren naar een verhaal een vaardigheid is, die daaraan nauw verwant is, maar andere dingen vraagt.