ZKM coaching en begeleiding op basis van de ZKM methodiek

ZKM-zelfonderzoek

Verlangen naar zelfinzicht kan door verschillende ervaringen – behoefte aan professionalisering, een nieuwe levensfase, ziekte, ervaringen op het werk, werkloosheid, behoefte aan zingeving –  in de professionele en persoonlijke sfeer ontstaan. De vragen die dan opkomen kunnen met een zelfonderzoek beantwoord worden.

ZKM staat voor ZelfKennisMethode en is een systematische manier van zelfonderzoek. Je onderzoeksvraag staat centraal. Relevante ervaringen uit het heden en verleden vertel je, aan de hand van een set vragen en deze ervaringen koppel je aan 24 gevoelens. Daarmee worden één of meerdere thema’s in je leven zichtbaar. Deze fungeren als leidraad voor je bewustzijns – en groeiproces.

Resultaat

Na het ZKM-onderzoek en eventuele aanvullende coaching heb je diepgaand inzicht in je leven en de samenhang tussen verleden, heden en toekomst. Je kijkt anders naar jezelf, je vraag en situatie. Je begrijpt je gedrag en gevoelens beter en je kunt meer bewust richting geven aan je keuzes. Dit geeft een gevoel van regie, in goed contact met jezelf en met anderen.

De ZKM is een methode gebaseerd op het uitgangspunt dat u zelf het beste weet wat u in een onderzoek naar voren wilt brengen omdat u zelf weet wat er toe doet en wat niet. De begeleider is juist degene die expert is op de inzet en het gebruik van de methode. Samen bepaalt dit het onderzoek en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen. Daarnaast maakt de methode gebruik van een digitaal programma (onder licentie).

Geef een reactie