Training en coaching

 • Coachen en trainen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
 • Trainen van aspecten op het gebied van communicatie zoals o.a. gespreksvaardigheden, adviesvaardigheden, omgaan met weerstand en agressie, onderhandelen, motiverende gespreksvoering, socratische gespreksvoering
 • Professioneel trainen (inoefenen) en coachen (aan de hand van resultaatafspraken) van medewerkers op het gebied van beroepscompetenties; in het onderwijs zijn dit competenties vanuit nieuwe onderwijsconcepten, in samenhang met de implementatie van deze onderwijsconcepten
 • Trainen en coachen in het kader van HRM of daaruit voortvloeiend
 • Trainen en coachen ten behoeve van implementatie van resultaatverantwoordelijke teams
 • Coachen van teams op ander vlak kwaliteitsverbetering tot doel hebbend

Trainen

  is een methode waarbij gewerkt wordt aan het (groepsgewijs) leren van competenties binnen de persoonlijke levenssfeer en de complexe context van de organisatie.

Coachen

  is een vorm van begeleiding waarbij in de doelstelling en de werkwijze het in elk geval gaat om:
 • Het op verzoek van de ander leren en ontwikkelen van dat waar iemand in het kader van zijn of haar zelfontplooiing graag hulp bij wil ontvangen. In het kader van persoonlijke ontwikkeling kunnen de coachingsvragen heel divers zijn.
 • Methodische ontwikkeling van iemands potentiële kwaliteiten
 • Het bevorderen van leren en handelen
 • Het richten van de aandacht op de persoon en op het realiseren van (organisatie)doelen
 • Het werken aan en vanuit verantwoordelijkheid en bewustzijn van de gecoachte voor de eigen situatie binnen het werk
 • Concrete resultaten op het gebied van kennis, houding en vaardigheden binnen kritische beroepssituaties