Supervisie en intervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm die je kiest als je op fundamenteel niveau wilt leren hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan binnen de uitoefening van je professioneel handelen, waarbij je als mens daarin je eigen uniciteit wilt blijven herkennen en behouden. ‘Professioneel leren’ staat hierbij centraal. Supervisie maakt gebruik van een methodisch aangeleerd reflectieproces op het als mens, beroepsmatig functioneren. Supervisie wordt gegeven door een onafhankelijk van de organisatie, geregistreerd supervisor.

Bij begeleiden hoort terug kijken en stil staan bij het gebeurde. In het spannende spel tussen handelen, willen, voelen en denken wordt gezocht naar evenwicht daarin. Gedacht kan worden aan volgende, mogelijke stappen, gezien vanuit de beroeps- en of leersituatie:

 • Eigen gedachten herkennen
 • Inzicht krijgen in eigen uitgangspunten en betrokkenheid en de effecten daarvan op het handelen
 • Zoeken naar de werking van eigen bekwaamheden op de beroepsopgaven;
 • Herkennen van eigen beperkingen én uitdagingen, en de consequenties daarvan op het eigen handelen binnen de beroepscontext.
 • Eigen gedachten, meningen, handelingen en gevoelens, her-kaderen en zo komen tot nieuwe verbanden
 • Inzicht krijgen in eigen drijfveren en inspiraties, deze opnieuw formuleren soms, passend bij de situatie die veranderd is

Manieren om dat te doen zijn:

 • Afstand (leren) nemen tot een bepaalde gebeurtenis
 • Het belichten van andere kanten. Het eigen standpunt verlaten.
 • Andere kanten hun licht laten schijnen op de kwestie; De diamant laten ronddraaien als het ware.
 • Eigen uitgangspunten onderzoeken.
 • Drijfveren die er zijn of waren te ontdekken.

Intervisie is een begeleidingsvorm van leren waarbij een supervisor het leren van collega ’s onderling opstart en soms begeleidt. Intervisie is een leervorm waarbij professionals leren van en aan elkaar. Intervisie is gericht op de taken en op resultaatgericht werken binnen de beroepscontext. De begeleidend supervisor is in staat door middel van het aanbieden van werkmodellen het proces van intervisie op gang te helpen en draagt er zorg voor dat de deelnemers aan de intervisie eigen verantwoordelijkheid en eigen leiderschap op zich nemen. Intervisie vindt plaats op het gebied waar docenten in de veranderende omgeving van het onderwijs van rol wisselen, hun werk zien veranderen en daarin een professional willen / moeten blijven.

Supervisie en intervisie dienen als deskundigheidsbevordering binnen de context van de beroepssituatie. Zij preciseren de opbrengst van het ervaringsleren door middel van systematische reflectie.

Aanbod:

 • Het begeleiden van supervisie trajecten; individueel of in groepsverband (maximaal 3 personen)
 • het starten van intervisietrajecten binnen een organisatie
 • het begeleiden van intervisietrajecten
 • Het consulteren: door middel van adviesgesprekken ingaan op methodische en organisatievraagstukken binnen de context van de organisatie en het werk
 • Het bieden van werkbegeleiding; deze is gericht op de uitvoering van gekozen beleid; de werksituatie is uitgangspunt