Interim-management

  • Kortdurend vervangen van vacatures op management niveau
  • Werken als interim manager met een speciale opdracht
  • Adviseren en begeleiden bij reorganisaties
  • Implementeren van complexe veranderingen
  • Bieden van ondersteuning bij projecten

‘Leiderschap is geen zaak van Nature maar van Nurture’

Kenmerkend voor mijn stijl van werken hierbij is:

Inspirerend
Straal gedrevenheid en passie uit. Vanuit een echte belangstelling voor de ander schenk ik vertrouwen en stimuleer ik tot ontplooiing en groei. Ik krijg mensen mee in het proces van onderwijs. Eerlijke en opbouwende feedback zie ik als het cement in een organisatie. Ik denk in mogelijkheden, niet in problemen.

Inhoudelijk betrokken
De wezenlijke inhoudelijke vragen benoem ik en maak ik tot gespreksonderwerp. Als sparring partner voor medewerkers draag ik bij aan de inhoudelijke invulling en vormgeving van het werk. Ik laat verantwoordelijkheid voor het werk bij de medewerker en het team maar houd betrokkenheid en aandacht voor de inhoud.

Gericht op de organisatie
Vanuit een helikopterview denk en kijk ik verder dan de dingen waar ik zelf mee bezig ben. Ik kan de inhoud zelf loslaten en gun ‘die leuke klus’ aan een medewerker. Ik houd mijn voelsprieten open voor dingen daaromheen en zorg daarmee voor een overzicht van het werk dat wordt gedaan. Ik werk vanuit begrip voor het grotere geheel van de organisatie en pas mijn eigen bijdrage daaraan aan. Ik relativeer mijn eigen werk daarmee gelijk tot reële proporties. Ik geef medewerkers ruimte en kansen in een veilig klimaat.

Verantwoordelijkheid en transparant
Ik communiceer mijn visie, beargumenteer mijn keuzes en besluiten. Ik plaats mijn werk in het grotere perspectief van de organisatie en communiceer hier over. Daarmee ben ik transparant en durf ik te laten zien wat ik doe. Ik neem verantwoordelijkheid en ben doortastend in mijn optreden. Ik durf knopen door te hakken, Daarnaast reflecteer ik bijna voortdurend op het effect van mijn eigen gedrag op dat van de andere.