Schrijven

Schrijven is een activiteit die in het werk dat ik met verschillende groepen deed, een op zichzelf staande activiteit is geworden. In veel van mijn groepswerk bleek het schrijven van een eigen levensverhaal, een kort verhaal, een tekst een middel te zijn, om te komen tot een ontmoeting. Het bleek een methodiek te zijn, die in het aanreiken daarvan bij mij past. Ik ben dan ook blij, dat ik het schrijven als zelfstandige activiteit kan aanbieden in de vorm van het schrijven van autobiografische teksten,  het schrijven van levensverhalen en schrijven rond rouw en verlies.

Autobiografisch schrijven

In je leven vertel je vaak een gedeelte van je levensverhaal aan anderen. In feite (re)construeer je je verhaal steeds weer, soms hetzelfde, vaak net iets anders afhankelijk van de situatie en afhankelijk van het moment waarop je dat doet. Het vertellen van je eigen verhaal is een menselijke bezigheid die dagelijks plaatsvindt. Dit vertellen heeft veel verschillende functies en draagt bij aan het menselijk welbevinden. Op bepaalde momenten, wanneer er belangrijke keerpunten optreden in het leven is het vertellen van (een onderdeel van) je levensverhaal aan jezelf of aan anderen een manier om zo’n keerpunt een plaats te geven in het leven.

Ook bij het maken van keuzes is het soms belangrijk de keuze te kunnen plaatsen binnen dat wat je meegemaakt hebt om met voldoende afstand te kunnen zien, wat de huidige plek is, en in welke richting je verder zou willen of kunnen.

In het leven gebeuren ook dingen die je soms voor grote raadsels plaatsen. Zo kunnen ingrijpende gebeurtenissen een diep spoor trekken op je leven. Ook in een dergelijke situatie is het schrijven aan de hand van opdrachten, één van de manieren om deze gebeurtenis te leren zien als wat nu bij jou hoort.

Autobiografisch schrijven geeft je mogelijkheden om aan de hand van specifieke schrijfopdrachten inzicht te krijgen in je eigen levensverhaal en daaraan functie en betekenis te geven.

Creatief schrijven

Creatief en expressief schrijven zijn vormen van schrijven waarbij het gaat om het spelen met  woorden. Je kunt daarbij denken aan het uiten van jezelf, zoals een schilder dat met krijt en verf kan, of een beeldhouwer met zijn steen. Ook met woorden en zinnen kun je je creatief uiten en uiting geven aan de expressie van wat je beweegt.

Deze vorm van schrijven kan verschillende bronnen tot schrijven hebben. Zo zijn daar de onderwerpen van lichtere aard, de natuur, de dagelijkse dag. Maar deze vorm van schrijven kan ook onderwerpen hebben die het leven of de dood als bron hebben.

Schrijven rond gemis

Schrijven naar aanleiding van hem of haar die verdween… Naar aanleiding van dat deel van jou, dat weg is..

Schrijven is één van de manieren om het gemis in jou te gaan zien als horend bij jou leven. In een groep schrijven over gemis, over verdriet, over rouw is een manier om stil te staan bij gemis en verdriet en kan helpen om los te laten wat zo dierbaar is.

Benieuwd naar het recente aanbod? Kijk bij Activiteiten..