Advies

  • Ondersteunen bij probleemoplossing op het gebied van
    • onderwijsinhoudelijke zaken; geen onderwijsconcepten los van de praktijk, maar concepten die concreet gemaakt worden in leerlijnen, curriculum ontwikkeling en bijvoorbeeld begeleidingsvoorwaarden.
  • Plannen en kaderen van veranderingsprocessenĀ ten gevolge van onderwijsvernieuwing op team- en managementniveau
  • Leiden van projecten richting zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid