Privacy

ADDinbedrijf begeleidt mensen die te maken hebben met ADD en alle gevolgen daarvan. Hierbij worden gegevens uitgewisseld die met zorg en aandacht voor de privacy naar de laatste wetgeving in de AVG worden behandeld. Het is belangrijk hier goede afspraken over te hebben. ADDinbedrijf hanteert hierbij de volgende privacyregels.

ADDinbedrijf gaat vertrouwelijk om met alle gegevens die in en ten behoeve van het begeleidingstraject zijn verkregen om een begeleidingstraject ten uitvoer te brengen in opdracht van opdrachtgever.

Slechts die gegevens worden geregistreerd die direct betrekking hebben op het begeleidingstraject.

ADDinbedrijf heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die zijn verkregen bij de start en bij de uitvoering van het begeleidingstraject. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, contactmomenten en overige persoonlijke gegevens die in het kader van het begeleidingstraject zijn verstrekt. De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een samenwerkingscontract, voor het kunnen afhandelen van de facturen en het kunnen voeren van een boekhouding waartoe ADDinbedrijf wettelijk is verplicht, behoren hier ook toe.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij na toestemming van de opdrachtgever. In het kader van de hiertoe gestelde regelgeving worden facturen gedurende een termijn bewaard van 8 jaar en worden de verslagen van gesprekken gedurende een termijn van een half jaar bewaard waarna zij worden vernietigd.

Met de verwerkingsinstantie als het accountantskantoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

ADDinbedrijf heeft zich verplicht om aan iedereen, waarvan zij de gegevens beheert, op verzoek de volledige inzage te geven van betreffende gegevens.

De inhoud van het privacyreglement wordt aan ieder die gebruik maakt van de begeleiding van ADDinbedrijf worden bekend gemaakt.