Vrijdag was een vruchtbare dag

Afgelopen vrijdag was ik met zo ’n vijftig mensen bij elkaar in de ‘creatieve fabriek’  in Hengelo. ’s morgens vroeg op pad, en bij aankomst al onder de indruk van de mooie architectuur van een oud fabriekscomplex. Hergebruik van gebouwen, handen en voeten geven aan duurzaamheid, is een aspect, dat de inhoud van de dag alleen maar heeft onderstreept. Rondom het thema nieuw organiseren, georganiseerd door  Peter Roemaat van Bureau nieuw organiseren, die de dag samen met enthousiaste companen mede vorm gaf, kwam het nieuw organiseren uit de verf: Buiten de kaders denken, niet meegaan met nieuwe ontwikkelingen maar nieuwe ontwikkelingen als het gegeven zien van de huidige tijd, waaraan je je niet (meer) kunt onttrekken. Het mooie van deze dag was dat vorm en inhoud zo mooi pasten en de sprekers de mogelijkheden van het nieuw organiseren, nieuw werken niet ‘vertelden’, maar van uit hun betrekkingen daarmee leefden. en nog, het is een bloeiende en zich als een zwerm(!) uitwaaierende beweging met grillige bewegingen en richtingen. Het leuke vind ik er aan, dat het zoveel doorbreekt, of je wilt of niet, je zult je eraan moeten overgeven, en dat levert veel op: maskers verdwijnen,

Cocreeren, vanuit het boven de tafel gevoerde gesprek naar aanleiding van de verschilllende inbrengen, blijk je net als bij de gestalt, samen tot meer te komen, dan de optelsom van de enkele gedachten.

Dingen gunnen,  luisteren naar de werkvloer