Positieve ontmoeting

Wat heerlijk!! meemaken dat alle onrust en ongedurigheid met betrekking tot wat me dierbaar is: het onderwijs, geen privé – aangelegenheid is, maar een gedeelde ervaring.

Geen ervaring die zo verstikkend en verlammend kan werken en deuren dicht doet, maar een die ruimte biedt en openingen geeft. Vorige week donderdag hebben meer dan 150 gedreven mensen zich rond onderwijsperikelen geschaard tijdens het 2e Rijnlands Onderwijscongres in Doetinchem, georganiseerd door “De Limes | nieuw Rijnlands organiseren”.

Het positieve? Vanuit een wens constructief te zoeken naar de Rijnlandse school mensen ontmoeten en samen zoeken naar de bouwstenen van de Rijnlandse school. Een school waar het niet om de output gaat, een tot gereduceerde uitkomst van getallen teruggebrachte leeromgeving, de meetbare output, die over de hoofden van betrokkenen wordt uitgemeten, maar waar de aandacht zich richt op het primair proces: de overdracht van kennis en vaardigheden, zo je wilt competenties.

Wat zo sterk is, dat de jammerklachten niet het gesprek beheersten, maar de echte wens tot “hoe moet het dan wel gaan en hoe kan dat dan wel georganiseerd worden”. En nee, de concrete school is nog niet in de steigers, maar wel de bereidheid om te zoeken naar hoe dat dan wél kan.

Geweldig nieuws voor al die betrokken mensen die het onderwijs een warm hart toedragen: het gaat gebeuren.