Home

Wimke van 't SpijkerWimke van ’t Spijker Advies en Training
richt zich op het brede veld van leren en ontwikkelen. Door middel van het geven van supervisie en coaching, door middel van het geven van trainingen op het gebied van de interactie tussen mensen, door middel van het geven van schrijfworkshops en cursussen en door middel van het geven van advies en Interim-management.

Binnen dat brede veld richt zij zich op individuen en groepen om de weg van verandering te gaan, die hoort bij het levensproces.

Wimke werkt als zelfstandige professional, antropoloog, supervisor, coach en trainer, binnen het veld van leren en ontwikkeling van individuen en groepen. Daarnaast werkt zij in het spanningsveld van vragen rondom zingeving in een samenleving die op product en resultaat is gericht. Ruimte, zingeving, buiten kaders, authentiek, net even anders, betrokken, verbinden, diversiteit, tijd voor het proces, vanuit ambacht.

Zij heeft oog voor het proces op persoonlijk relationeel- en op organisatieniveau. Communicatie en verbinden is haar specialiteit.

De stijl van werken kenmerkt zich naast authenticiteit en betrokkenheid door de aandacht voor het aspect ‘tijd’ in de begeleidingstrajecten. Zij heeft aandacht voor het feit dat elke groeiverandering in álle lagen van het mens-zijn, ook in de tijd tot een eenheid moet worden gebracht. Hierin verbindt zij de ontwikkelingen binnen het cultureel antropologisch, agogisch en sociaal interactief vlak.